sunnuntai 11. marraskuuta 2012

Vasemmisto älähti Häkämiehen nimityksestä

HS.fi: Oikeusoppineet moittivat Häkämiehen siirtymistä EK:n johtoon

Lainaus:
Oikeusoppineet ja valtiosäännön asiantuntijat pitävät ongelmallisena, että elinkeinoministeri Jyri Häkämies (kok) siirtyy ministerin tehtävistä suoraan Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtoon.

Mitään lakeja tai säädöksiä urasiirto ei riko.

Pidetäänkö tässä Häkämiehen siirtymistä EK:n johtoon ongelmallisena a) oikeudellisesta näkökulmasta, vai b) poliittisesta näkökulmasta?

Miksi "oikeusoppineet" älähtävät, vaikka Häkämiehen siirtyminen EI RIKO mitään lakeja tai säädöksiä? Vaikka olenkin todennut, että vallan kolmijako-oppi on pelkkä klisee vailla käytännön toimivuutta (kirjoitus 1, kirjoitus 2), niin miksi akateemikot sotkeutuvat lainsäädäntövaltaan, joka on eduskunnassa istuvien kansanedustajien tehtävä?

Vastaus tähän löytyy, yllätys yllätys, Demlasta. Demla on Wikipedian mukaan:
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry on vuonna 1954 perustettu puolueisiin sitoutumaton vasemmistolainen, alunperin kansandemokraattiseen liikkeeseen ja kommunistiseen puolueeseen liittynyt aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on Suomen oikeus- ja yhteiskuntapolitiikkaan vaikuttaminen.
Yksi Häkämiehen siirron arvostelijoista on yleisen oikeustieteen professori ja akatemiaprofessori Kaarlo Tuori Helsingin yliopistosta. Tuori on toiminut vuonna 1980 Demlan puheenjohtajana. Tässä Tuorin arvostelu:
Ministerinä Häkämiehelle on syntynyt myös läheisiä ja luottamuksellisia yhteyksiä poliitikkoihin, päättäjiin ja muihin yhteiskunnan avainhenkilöihin.
"Nyt niitä voidaan käyttää uuden työnantajan eli Elinkeinoelämän keskusliiton intressien ajamiseen", sanoo yleisen oikeustieteen professori ja akatemiaprofessori Kaarlo Tuori Helsingin yliopistosta.
Hän pitää asiaa ongelmallisena, koska ministerin tehtävä on ajaa yhteiskunnan yleistä etua. Tässä roolissa häneen on kohdistunut tietty luottamus, joka on mahdollistanut verkostojen luomisen.

On todennäköistä, että Tuori ei nostaisi samanlaista kritiikkiä, jos vasemmistoon kuuluva ministeri loikkaisi työntekijäjärjestöön. Vai mikä Häkämiehen siirtymisessä oli Tuorin mielestä ongelmana? Sekö, että

a) Häkämies käyttäisi politiikassaan solmimiaan yhteyksiä etujärjestössä toimiessaan, vai
b) Häkämies edustaa oikeistoa, siis Demlan aatteellista vastaparia?

SUMMA SUMMARUM

Jos ongelma oli kohdassa a), niin eikö Tuorin pitäisi nostaa äläkkä myös silloin, kun vasemmistoministeri hyppää työntekijäjärjestöihin? Jos taas ongelma oli kohdassa b), niin silloin kyseessä on pelkkä poliittinen kannanotto.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti